imgtop02.jpg

educacioprimaria1L'Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori.

Aquesta és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu per la qual cosa s'han d'incorporar-hi tots els nens de 6 anys independentment de si han realitzat o no l'educació infantil.

S'organitza en tres cicles educatius:

Cicle Inicial: 1r i 2n.
Cicle Mitjà: 3r i 4t.
Cicle Superior: 5è i 6è.

 

PROFESSORS

Tutora 1r: Lluïsa Ruiz
Tutora 2n: Angèlica Trejo
Tutora 3r: Marta Soria
Tutora 4t: Margarida Casals
Tutora 5è: Laia Sánchez
Tutora 6è: Rosa Quirante

Anglès: Cristina Wyttenbach i Angèlica Trejo
Educació Física: Maiol Besora
Música: Rosa Rafecas
Suport: Josep Maria Cuscó

HORARI

De 9h a 13h i de 15h a 17h.

OBJECTIUS GENERALS PER L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne.

Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a l'edat, la raça, la religió, el sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals , procedimentals actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns, tecnològic i d'informació ,que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.

Infondre valors referits a la salut individual i col•lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.

Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d'altres pobles i comunitats.

Establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continu i per a l'exercici d'activitats professionals

Objectius generals d'Etapa

  • Vetllar perquè els continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, la solidaritat, l'educació ambiental ..., formin part dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
  • Garantir l'assoliment per a tot l'alumnat d'un bon nivell de comprensió lectora, d'expressió oral i escrita, d'agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d'autonomia en l'aprenentatge.
  • Utilitzar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua d'ús i d'aprenentatge i impulsar, alhora, l'aprenentatge de llengües estrangeres.
  • Educar críticament en els mitjans de comunicació. Potenciar l'estudi de la imatge quant a llenguatge, com a forma de transmissió de discursos, ideologies i valors.
  • Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en el procés d'ensenyament i aprenentatge

educacioprimaria2

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

salutescola

fruita

infocurs

alexia

menudelmes

Propers esdeveniments

ON SOM

ensenyament xtec fecaceen

Segueix-nos en:

facebookyoutube

Visita'ns

Rambla Gener, 30
43720 - L'Arboç

Contacta'ns

tel peu977 67 03 44     fax peu977 67 09 51

email peu correu